Doprava a poštovné

DOPRAVA Slovensko osobný odber (Kollárova 30, Trnava) zadarmo
    Zásielkovňa 3,50€
    kuriér SPS 4,90€ 
       
  Česká republika osobný odber zadarmo
    Zásielkovňa 4,50€
    kuriér SPS 10€

 

 

1.) Predávajúci odošle kupujúcemu skladový tovar do siedmych pracovných dní od potvrdenia objednávky alebo od pripísania sumy zodpovedajúcej kúpnej cene za objednaný tovar na účet predávajúceho, ak si kupujúci zvolil v objednávke možnosť úhrady kúpnej ceny bankovým prevodom. V prípade, ak tovar nebude možné dodať kupujúcemu v lehote podľa predchádzajúcej vety z dôvodu jeho nedostatku na sklade, predávajúci je povinný oznámiť túto skutočnosť kupujúcemu bez zbytočného odkladu a po dohode s kupujúcim je oprávnený predĺžiť lehotu na dodanie tovaru. V prípade, ak spotrebiteľ s predĺžením lehoty na dodanie tovaru nesúhlasí, má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy. V prípade, ak kupujúci už uhradil kupujúcemu kúpnu cenu lebo jej časť, je predávajúci povinný mu kúpnu cenu vrátiť v lehote 10 kalendárnych dní.

2.) Miestom dodania je adresa, ktorá bola ako miesto dodania potvrdená predávajúcim na základe objednávky kupujúceho.

3.) Kupujúci sa zaväzuje prevziať objednaný tovar v mieste dodania podľa potvrdenej objednávky.

4.) Kupujúci je oprávnený v objednávke zvoliť niektorý z nasledujúcich spôsobov dodania tovaru, ktorým mu predávajúci objednaný tovar dodá:

a) Kuriérska služba GLS/SPS – Pokiaľ je objednaný tovar na sklade, bude kupujúcemu do celej Slovenskej republiky dodaný nasledujúci pracovný deň po jeho odoslaní. Pri využití kuriérskej služby (GLS/SPS) je kupujúci oprávnený vybrať si formu úhrady kúpnej ceny formou úhrady dobierkou alebo prevodom na účet. V prípade úhrady kúpnej ceny prevodom, tovar bude odoslaný až po pripísaní kúpnej ceny bankový účet predávajúceho.

b) Zásielkovňa - Osobný odber v Zásielkovni (dodanie do 1 dňa od expedície). Vyzdvihnite si Váš tovar na vyše 690+ odberných miestach na Slovensku.

c) Osobný odber – na prevádzke firmy - bez poplatku

d) Doprava do Českej republiky - Pokiaľ je objednaný tovar na sklade, bude kupujúcemu do celej Českej republiky dodaný ihneď najneskôr však do 48hodín. Pri využití kuriérskej služby (GLS/SPS) je kupujúci oprávnený vybrať si formu úhrady kúpnej ceny formou úhrady dobierkou alebo prevodom na účet. V prípade úhrady kúpnej ceny prevodom, tovar bude odoslaný až po pripísaní kúpnej ceny bankový účet predávajúceho.

Poplatky za dopravu – spôsoby dopravy pre Slovensko:

  • osobný odber na adrese našej prevádzky bez poplatku
  • doprava Zásielkovňou +3,50€ alebo doprava kuriérom DPD +4,90€ 

Poplatky za dopravu – spôsoby dopravy do ČR:

  • doprava Zásielkovňou CZ +4,50€ alebo doprava kuriérom DPD +10€
  • osobný odber na adrese našej prevádzky v Trnave bez poplatku

V košíku máte na výber nasledovné spôsoby dopravy: Zásielkovňa alebo kuriérska spoločnosť GLS/SPS. Doba dodania je 24-48hod.

e) Spôsoby platby:

Spôsoby platby pre Slovensko

  • online platba uskutočnená bankovým prevodom pomocou tzv. bankových tlačítok - bez poplatku
  • online platba platobnou kartou pomocou bezpečnej platobnej brány Pays - bez poplatku
  • platba vopred na účet (prevodným príkazom)

 

Pri objednávke nad 200€ si vyhradzujeme právo požadovať platbu za objednávku vopred na účet.

Spôsoby platby pre Česko

  • online platba uskutočnená bankovým prevodom pomocou tzv. bankových tlačítok v EUR - bez poplatku
  • online platba platobnou kartou v EUR pomocou bezpečnej platobnej brány Pays - bez poplatku
  • platba vopred na účet (prevodným príkazom) - obdržíte e-mailom faktúru na uhradenie s vyčíslenou sumou vašej objednávky v EUR

Pri objednávke nad 200€ si vyhradzujeme právo požadovať platbu za objednávku vopred na účet.

5.) Predávajúci splní povinnosť dodať kupujúcemu tovar odovzdaním objednaného tovaru kupujúcemu alebo oprávnenej osobe v mieste dodania.

6.) Záväzok predávajúceho dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak predávajúci bol pripravený odovzdať tovar kupujúcemu v dohodnutom mieste a čase, resp. ak mu v dohodnutom mieste a čase umožní prevzatie tovaru a kupujúci si tovar neprevzal z iných dôvodov, ako sú dôvody na strane predávajúceho.

7.) V prípade, ak si kupujúci tovar neprevezme a tovar sa vráti predávajúcemu späť, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a/alebo od kupujúceho požadovať náhradu nákladov na prepravu, skladné a balné súvisiace s neúspešným dodaním tovaru.

8.) Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, je kupujúci povinný uviesť túto skutočnosť písomne pri prevzatí do dodacieho listu. Akékoľvek neskoršie reklamácie ohľadom fyzického poškodenia tovaru alebo kompletnosti dodávky nie je možné akceptovať.

Späť do obchodu